Svalövs kommun

Personligt ombud ger stöd och råd

Socialpsykiatrin i Svalövs kommun är under utveckling. Nu tar man ytterligare ett steg i processen med ett personligt ombud för människor med psykisk ohälsa.

Henrik Lundius.

Henrik Lundius är personligt ombud.

Sedan en tid tillbaka har människor med psykisk ohälsa, som är 18 år eller äldre, möjlighet att kontakta ett personligt ombudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, för att få hjälp, råd och stöd exempelvis i kontakten med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvården. Det kan också handla om att få stöd i att hantera sin ekonomi.

Personliga ombud som yrkeskategori infördes redan för tjugo år sedan, i samband med psykiatrireformen 1995, för att förbättra livsvillkoren för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Tjänsten köps från den ideella föreningen Personligt Ombud Skåne, som drivs av RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och Schizofreniföreningen. I PO-Skånes styrelse sitter personer som har egen erfarenhet av eller är anhöriga till någon med psykiska funktionshinder, men de som arbetar som personliga ombud är bland andra socionomer och beteendevetare som är anställda av föreningen.

Än så länge är tjänsten i Svalöv på 25 procent. Det styrs av vilket behov som finns och ombudet har inga särskilda besöksdagar.

- Vi har börjat med denna omfattning, kanske blir den större med tiden. Det handlar om att ge stöd åt dem som inte redan är hos oss, utan som är utanför systemet, som kanske är hemlösa och har svårt att få kontakt med myndigheter. Det personliga ombudet blir en länk till att kunna få rätt stöd, säger Susanne Rosenström, socialchef i Svalöv.

Hon betonar att ombudet inte är anställt av kommunen. Det personliga ombudet är oberoende och har ingen annan knytning till Svalöv än att hans tjänster köps av kommunen.

Henrik Lundius heter det personliga ombudet som ger stöd åt Svalövs kommuninvånare.

- Arbetet består av två delar. Dels träffa klienterna, ge dem stöd i kontakt med myndigheter, eller kommun och psykiatri. Uppdraget formuleras gemensamt. Dels ska jag som ombud påtala systemfel om jag upptäcker dem. När jag ser brister i systemet, oavsett vilken nivå, så ska jag säga till om det, säger Henrik Lundius.

Han har jobbat i cirka fyra år som personligt ombud för PO-Skåne och har en utbildning i kris- och konflikthantering, vilket han också arbetat med.

- Man blir min klient genom att kontakta mig direkt. Ibland träffas vi en gång, ibland flera gånger. Jag följer med där det behövs och träffar klienterna där de vill eller där det passar, säger Lundius.

Det kostar ingenting att få stöd av det personliga ombudet. Det förs heller inga journaler och han har tystnadsplikt.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun