Svalövs kommun

Järnvägsövergång stängs

I väntan på att Pågatågsförbindelsen mellan Åstorp och Teckomatorp så småningom upprättas, stängs Christian Bergs väg av.

Under vecka 32 stängs Christian Bergs väg, den lilla vägbiten norr om Kvarnhuset och som går mellan Svalegatan och Järnvägsgatan, av för trafik över järnvägen. Ett cirka två meter högt stängsel sätts upp väster om järnvägen och länkas samman med redan befintligt stängsel både söderut och norrut. På östra sidan grävs ett dräneringsdike och anläggs en jordvall, som får utföra ett fysiskt hinder för övergång.

Trafikverket beräknar att arbetet är färdigt under vecka 33.

Avstängningen är tillfällig i avvaktan på att Pågatågsförbindelsen mellan Åstorp och Teckomatorp upprättas. När så sker är det meningen att man i närheten av dagens plankorsning vid Christian Bergs väg, ska bygga en planskild övergång, förmodligen i form av en bro över järnvägen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun