Svalövs kommun

Full styrka på Heleneborgsskolan

Alla lärartjänster på skolan är tillsatta. I slutet på vårterminen och under sommaren valde ett antal pedagoger att avsluta sina tjänster. Men nu är det åter full styrka på Heleneborgsskolan.

Rektorerna Hans Larsson och Gunima Brink är mycket nöjda med rekryteringen av de nya pedagogerna.

Rektorerna Hans Larsson och Gunima Brink är mycket nöjda med rekryteringen av de nya pedagogerna.

Att det råder stor rörlighet bland pedagoger inom barn- och utbildningsområdet är inget ovanligt i Sverige just nu. Utan detta är en verklighet som merparten av landets skolor brottas med under skolans läsår. Bara i Skåne, under vecka 30, anmäldes 120 nya tjänster till arbetsförmedlingen.

- Omsättningen och bristen på pedagoger har ökat ordentligt de senaste åren och att lärare byter tjänst är tyvärr en trend som jag tror vi kommer att få leva med framöver, säger Hans Larsson, rektor årskurs 4-6 på Heleneborgsskolan.

Totalt är det sex pedagoger som valt att gå vidare till andra kommuner. Under sommaren har det arbetats febrilt från skolledningens sida för att rekryteringen skulle vara färdig inför stundande hösttermin.

- Rekryteringen har gått bra och nu har vi tillsatt alla tjänsterna. Så det är med stor glädje som vi kan meddela föräldrar och elever att vi står rustade med full styrka inför kommande termin, säger Gunima Brink, rektor F-3 på Heleneborgsskolan.

Att rekryteringen gått bra är något som Hans Larsson också bekräftar.

- Ja, det har gått väldigt smidigt och vi är väldigt nöjda med de pedagoger som valt Svalövs kommun och Heleneborgsskolan som sin nya arbetsplats. Detta upplever vi som ett gott betyg på att Svalövs kommun är en attraktiv arbetsgivare, säger Hans Larsson.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun