Svalövs kommun

Vitull spreds i samband med rivningen av gamla idrottshallen

Olyckligtvis spreds under gårdagen vitull med de kraftiga ostliga vinden från rivningen av gamla idrottshallen i Svalövs tätort.

Bild på gamla idrottshallen.

Representanter från Svalövslokaler var på plats under eftermiddagen igår och konstaterade det inträffade. Svalöslokaler och rivningsentreprenören samtalade då med de värst drabbade fastighetsägarna och en muntlig överenskommelse med fastighetsägarna gjordes. En del vitull samlades också upp under gårdagen. Enligt föreskrifter är vitullen inte klassad som farlig. Denna vitull ska inte förväxlas med den gamla glasullen som vid hudkontakt orsakar obehag och klåda.

I dag har Svalövslokaler återigen varit på plats och konstaterat att det finns vitull utspridd på ett begränsat område väster om den gamla idrottshallen.

- Vi har varit i kontakt med vår entreprenör och vi ska tillsammans ytterligare göra en gemensam tillsyn under eftermiddagen för att se omfattningen och vilka åtgärder som bör vidtas, säger Bo Gripsten, VD Svalövslokaler.

Det har även ryktats om att det skulle finnas kvar material av asbest i byggnaden. Detta kan direkt dementeras av Svalövslokaler.

- I våras genomförde vi en miljööversyn av byggnaden, vilket ledde till att vi under tre veckor i juli sanerade bygganden på allt miljöfarligt material, inklusive asbest, och under saneringen var byggnaden helt plomberad. Detta gjordes för att kunna genomföra rivningen av bygganden, säger Bo Gripsten.

Rivningen av gamla idrottshallen är planerad att vara färdig i början på september, lagom till invigningen av den nya idrottshallen, Heleneborgshallen, den 19 september.

Har man frågor angående rivningen av gamla idrottshallen är man välkommen att kontakta Bo Gripsten via e-post, eller på 0418-66 78 00 (växel).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun