Svalövs kommun

Hon är Svalövs nya chef för LSS och AME

Hon är ganska nybliven farmor, relativt nybliven Malmöbo, men också nybliven verksamhetschef för LSS och AME i Svalövs kommun. Monica Ingves är däremot inte alls ny i den sociala omsorgen.

Monica Ingves.

Monica Ingves.

Redan strax före midsommar tjuvstartade Monica Ingves sin nya tjänst som verksamhetschef för LSS, lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, och AME, arbetsmarknadsenheten. Hon var då stationerad på Ängslyckan, mitt ute i verksamheten.

- Det var verkligen guld värt att få den starten! Jag hann få en känsla för verksamheten och lära känna mina medarbetare, berättar hon.

En känsla för handikappomsorgområdet har hon annars haft i många år.

- Jag har jobbat med det mer eller mindre alltid. Det började egentligen med att mamma jobbade med sådant. Vi barn gick Lucia på vårdhemmen och det var så roligt. Jag hade en väldigt positiv bild av verksamheten och kände direkt att ”det här vill jag jobba med”. Och det är ju världens bästa jobb!

Monica Ingves gick ut vårdgymnasiet i Malmö i början av 1980-talet och började arbeta direkt med funktionshindrade. Ytterligare några år senare blev hon mamma. Det var under föräldraledigheten hon bestämde sig för att det var dags att ta ett nytt steg i utvecklingen. Hon ville bli chef inom LSS-området.

I år är det tjugo år sedan hon tog examen på det sociala omsorgsprogrammet, med fokus på arbetsledning. Kort därefter började hon som chef inom äldreomsorgen i Malmö. Det följdes av ett par år som handläggare, som i sin tur följdes av en kombinerad tjänst som chef och handläggare inom LSS.

- Jag är så glad för de åren. Det var en jättespännande period när mycket hände. Vi avvecklade vårdhem, vi byggde upp kommunens insatser, vi fick ett ökat självbestämmande och delaktighet för brukarna.

De sista två åren var hennes fokusområde boenden för personer med psykiska funktionshinder. Hon har i alla år varit Malmö stad trogen. Fram tills i somras, alltså.

Precis som hon för två decennier sedan beslutade sig för att förändra tillvaron i yrkeslivet, så kände hon att det var dags för nya tag nu.

- Jag sökte tjänsten i Svalöv för jag behövde det för min personliga utveckling. Jag ville komma närmare ”verkstaden”, komma närmare verkligheten. Få ett större helhetsperspektiv.

En utmaning i Malmö, som också finns i Svalöv, är förstås resurserna och fördelningen av dem. Där har hon ett speciellt sätt att se på saken.

- Man behöver inte alltid göra på ett nytt sätt. Det handlar mer om att sluta göra saker på det gamla sättet.

Samma saker ska göras och genom att lyfta blicken, hitta en annan synvinkel, kan det bli bättre utan alltför stora förändringar. Där kan hon själv som chef bidra med en trygg bas och plattform att stå på. Hon tar hand om helheten och det övergripande, så kan medarbetarna lägga fokus på sina respektive uppdrag, med individen i fokus.

Handlingskraft, mod och livsglädje är tre ord som passar in på Monica Ingves. Handlingskraften har märkts inte minst privat då hon renoverat och byggt om ett hus. Modet visar hon genom att stå för det hon gör och säger. En stor del av livsglädjen förmedlas genom barnbarnet Noel.

Så var det en sak till. Efternamnet. Ja, hon är släkt med travkusken Peter Ingves. De är kusiner.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun