Svalövs kommun

Kungörelse

Antagande - Vindbruksplan för Svalövs kommun.

Svalövs kommuns logotyp Boet

Tematiskt tillägg till översiktsplan för vindkraftslokalisering har antagits av kommunfullmäktige 2015-08-31, § 132.  Vindkraftsplanen berör hela Svalövs kommun.

Överklagandetiden är tre veckor från och med 2015-09-07.

Antagen vindbruksplan finns att tillgå på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens hemsidaöppnas i nytt fönster.

Om du vill överklaga kommunfullmäktiges beslut så ska det ske till "Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 Malmö".

Överklagandet ska dock skickas till Svalövs kommun, Bo & Bygg, 268 80 Svalöv (alt. e-post: info@svalov.se) eller överlämnas till Svalövs kommun, Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun