Svalövs kommun

Svalövs kommun bistår med hjälp i den rådande flyktingsituationen

I dagsläget är det många asylsökande som kommer till Skåne via Danmark och Tyskland och med anledning av detta söker Länsstyrelsen samverkan med de skånska kommunerna.

Svalövs kommuns logo.

– För att stötta den akuta flyktingsituationen har Svalövs kommun, utöver övriga åtgärder, idag valt att bistå med hjälp genom att ordna med akut övernattning för ensamkommande flyktingbarn. Denna insats är i väntan på att Migrationsverket kan placera de asylsökande på något av landets ordinarie asylboenden, säger kommunstyrelsens ordförande, Birgitta Jönsson (S).

Svalövs kommuns insats blir i form av att upprätta ett tillfälligt boende i Persbo-lokalen på Svalegatan i Svalövs tätort. Det kommer att röra sig om cirka 25 sängplatser för ensamkommande flyktingbarn. Detta är ett tillfälligt boende och tanken är att barnen efter senast 14 dagar flyttas till något av Migrationsverkets permanenta boenden.

Kommunen har upprättat en arbetsgrupp som arbetar med att möjliggöra mottagandet av flyktingbarnen på Persbo.

Bakgrunden till det tillfälliga boendet är den förfrågan som Svalövs kommun fått från länsstyrelsen för att avhjälpa den akuta situation som Migrationsverket handskas med i Trelleborg och Malmö. De tillfälliga boendeplatserna används i väntan på att Migrationsverket ordnar fram egna boenden.

Relaterad information
Migrationsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (MSB)


Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun