Svalövs kommun

Hastighetsomskyltning i Billeberga och i Kågeröd

Under 2016 kommer, i enlighet med politiskt antagen hastighetsplan, bashastigheten i Billeberga och Kågeröd att sänkas från dagens 50 km/h till 40 km/h.

Fotomontage av en hastighetsskylt som visar 40 km/h.

Fotomontage

Omskyltningen i Billeberga och Kågeröd sker i nära samarbete med Trafikverket. Det är de som finansierar och genomför merparten av omskyltningen. Detta då Trafikverket ansvarar för omskyltning på såväl de vägar som de är väghållare för samt vägar som ansluter till dessa.

Generellt kommer omskyltningen att innebära en sänkning av hastigheterna. Undantag utgör områdena Hästbyn och Kråkebacken i Kågeröd där hastigheten idag är begränsad till 30 km/h. I samband med omskyltningen kommer hastigheten att begränsas till 40 km/h. Detta i likhet med övriga bostadsområden i Svalövs kommun.

Just nu pågår arbetet med att författa nya Lokala Trafikföreskrifter, samtidigt som ett flertal befintliga ska upphävas. Beslutade Lokala Trafikföreskrifter ska sedan skickas på remiss till Polisen och Trafikverket.

Nästa steg är upprättandet av en skyltplan, som visar var skyltarna ska placeras. Kommunen upprättar en skyltplan för den skyltning som åligger kommunen och Trafikverket upprättar en skyltplan för de sträckningar som åligger dem. Arbetet med skyltplanen är igång och förväntas vara färdig vid årsskiftet. Planerna granskas sedan så att inga oklarheter föreligger.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun