Svalövs kommun

Använd vårt system för felanmälan

Du vet väl att du som kommuninvånare kan lämna felanmälan inom området gata och park via vår mobilapp?

Felanmälan kan göras via kommunens webb eller mobilapp.

Tjänsten når man antingen via kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom att ladda ner mobilappen. Med tjänsten/applikationen kan du ta ett foto eller bifoga en fil till din felanmälan.

Följande kategorier kan anmälas via systemet:

  • belysning/trafiksignal
  • dagvatten och brunnslock
  • gator/gång- och cykelväg/torg
  • park och natur skadegörelse

Mobilappen för felanmälan finns att hämta för iPhone/iPadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Androidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Windows Phonelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.

Svalövs kommun har valt att satsa på detta system för att underlätta för dig som kommuninvånare att anmäla fel. För kommunens verksamhet innebär systemet att vi effektiviserar felhantering och uppföljning av inkomna ärenden på ett bättre sätt än tidigare.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun