Svalövs kommun

Svalövs kommun tar jättekliv i miljöranking

Det är i Miljöaktuellts senaste rankning, där man mäter aktiviteter och ambitioner på miljöområdet i Sveriges samtliga kommuner, som Svalöv klättrar hela 58 placeringar - från tidigare plats 99 till årets plats 44. Jämför man Sveriges pendlarkommuner så intar vi en andraplats.

Svalövs kommuns logotyp "boet".

Det är sjunde gången som Miljöaktuellt genomför granskningen. Undersökningen baseras på en enkät om aktuella uppgifter från Vattenmyndigheterna, Energimyndigheterna, Kolada-databasen (Kommun- och landstingsdatabasen), Boverkets miljöenkät, Håll Sverige Rent, Ekomatcentrum, Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket.

Charlotte Lundberg, energi- och klimatrådgivare.

Charlotte Lundberg.

Att Svalöv avancerar i mätningen beror på att kommunen har höga miljöambitioner och tydliga energi- och klimatmål som vi arbetar utifrån, berättar kommunens energi- och klimatrådgivare, Charlotte Lundberg.

– Till exempel så har kommunen tagit fram en cykelplan, vilket inte bara är hälsofrämjande utan också väldigt bra sett ur ett miljöperspektiv. Vi har arbetat fram en resepolicy samt en policy som säger att maten som köps in till våra skolor och äldreboende ska vara 25 procent ekologiskt odlad. Som en del i miljöarbetet är vi också i färd med att ta fram ett naturvårdsprogram.

En viktig miljöinvestering som görs inför framtiden, och som Charlotte Lundberg menar kommer att medföra ytterligare kliv i rankingen, är de 93 miljoner som kommunen är med och lägger för att få Pågatågstrafik på Söderåsbanan. Två nya stationer byggs i kommunen, en i Kågeröd och en i Svalövs tätort. Detta kommer att underlätta arbetspendling, vilket innebär att det på sikt kommer att bli fler som låter bilen stå och i stället tar tåget.

– Framtidens utmaning för oss som samhälle är att ta oss fram med färre fossila transporter och då är tågtrafik tillsammans med tydliga satsningar på elbilsinfrastruktur viktiga investeringar, säger Charlotte Lundberg.

Miljöaktuellts enkät bestå av 28 frågor med i huvudsak ja- och nej-svar. Här kan du ta del av resultatet i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun