Svalövs kommun

Lunnaskolan är Qualis-certifierad!

Lagom till jul kommer den glädjande julklappen att Lunnaskolan i Kågeröd är Qualis-certifierad.

Bild på Lunnaskolan i Kågeröd.

Vi är mycket stolta över att kunna berätta att ytterligare en av kommunens skolor har blivit certifierad enligt kvalitetsverktyget Qualis. Lunnaskolan uppnådde 94 poäng av 126, där gränsen för att bli godkänd ligger på 60 poäng.

Qualis är ett verktyg som erbjuder hjälp att tydliggöra och strukturera kvalitetsarbetet på skolorna och ger en vägledning i hur man kan arbeta för att utveckla kvaliteten enligt ett antal kriterier, exempelvis Kunskaper och färdigheter, Trygghet och trivsel, Delaktighet eller Styrning och ledarskap.

– Genom att ha ett konkret verktyg att använda oss av, blir det systematiska kvalitetsarbetet mycket lättare att få syn på. Då blir det också lätt att engagera alla pedagoger i arbetet och göra dem delaktiga. Det är lärarnas hårda arbete i arbetslag och klassrum som är skälet till att vi lyckats så bra, säger Pia Alkefelt, rektor på Lunnaskolan.

Det är kommunens plan att samtliga förskolor och skolor ska genomgå en certifieringsgranskning, och vi hoppas och tror på fina resultat på samtliga enheter. Hittills är Ekdungens förskola i Kågeröd, Linåkerskolan, Kulturskolan samt Svalöfs gymnasium certifierade och näst på tur står Garvarens förskola i Teckomatorp.

Snyggt jobbat, alla medarbetare i Kågeröd!

Ta del av granskningsrapporten i sin helhetPDF (pdf, 600.8 kB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun