Svalövs kommun

Gymnasiesärskolan firade med tårta efter tillsyn!

I november besökte Skolinspektionen Svalöfs gymnasium för att göra en tillsyn på den fyraåriga gymnasiesärskolan. Och nu har beskedet kommit att inga brister kunde konstateras. 

En prinsesstårta med texten "Inga briser konstaderade".

- Vi är jätteglada över skolinspektionens besked över att inga brister kunde konstateras. Självklart kommer vi att fortsätta att förbättra och utveckla. I skolans värld står det aldrig still, säger Lena Hansson, rektor på Svalöfs gymnasium.

Gymnasiesärskolan erbjuder två olika program: ”Skog, mark och djur” samt ”Fordonsvård och godshantering.” Det skolinspektionen tittade på var sju olika områden för att se om skolan lever upp till kraven i författningen. Områdena som granskades var:

  1. Undervisning och lärande
  2. Extra anpassningar och särskilt stöd
  3. Arbetsplatsförlagt lärande
  4. Bedömning och betygssättning
  5. Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  6. Förutsättningar för lärande och trygghet
  7. Styrning och utveckling av verksamheten.

Så här löd skolinspektionens beslut:
”Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen i Svalöfs gymnasium.”

Stort grattis till alla på gymnasiesärskolan!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun