Svalövs kommun

Fiberutrullning i Svalöv

På uppdrag av Skanova och Eltel Networks Infranet AB, kommer ISCAB gräva ner fiber åt Svenska Stadsnäts kunder i Svalöv kommun.

Svenska Stadsnät AB.

Med anledning av detta vill vi be alla berörda invånare om överseende med buller och den trafik som uppstår i samband med schaktarbetena. Det kommer stundtals bli trångt i gatorna men vi kommer göra vårt bästa för att minimera alla olägenheter.

Vår utrullning har börjat i Billeberga och fortsätter därefter i Teckomatorp och Svalöv. Vi förväntas vara klara i dessa samhällen någon gång i juni. Därefter följer Kågeröd, Röstånga och Tågarp. Där förväntar vi oss vara färdiga i slutet på 2016.

Uppstår det frågor kring schakt och återställning på allmänna ytor, vänligen kontakta:

Martin Skoog, ISCAB
Tel: 0729-878801
E-post: martin.skoog@iscab.se

Har ni frågor kring arbeten på privat mark, vänligen kontakta:

Linda Skoog, ISCAB
Tel: 0729-878814
E-post: linda.skoog@iscab.se

Uppstår det frågor kring schakt och återställning på allmänna ytor i Teckomatorp, vänligen kontakta:

Linus Borgqvist, ISCAB
Tel: 072 987 88 02
Epost: linus.borgqvist@iscab.se

Har ni frågor kring arbeten på privat mark i Teckomatorp, vänligen kontakta:

Mirella Jensen, ISCAB
Tel: 072 987 88 03
E-post :mirella.jensen@iscab.se

Var vänliga och maila in icke brådskande ärenden. Vi ser fram emot ett bra samarbete under byggtiden.

Beställning av bredband
Gäller det beställning av bredband, kontakta Svenska Stadsnät på telefon 020-10 00 95

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun