Svalövs kommun

Svalövs kommun har fått sina första Aretemeriterade förskollärare

Yvonne Bengtsson och Christina Holmqvist, som arbetar på Ekdungens förskola samt på Lunnaskolan i Kågeröd, har dokumenterat sin lärarskicklighet och bevisat att de är särskilt yrkesskickliga förskollärare.

Yvonne Bengtsson och Christine Holmqvist är kommunens första Aretemeriterade förskollärare.

I Areteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster regi har deras undervisningsmetoder och lärprocesser tillsammans med barnen blivit granskade och observerade. Förskolechefer och vårdnadshavare har skrivit vitsord. Själv har de skrivit flera reflekterande texter som visar att deras arbete bygger på barnens nyfikenhet och lust att lära, egen kunskap, beprövad erfarenhet och modern forskning. Reflektionerna, diskussionerna och skrivandet har lett till att Yvonne och Christina har utvecklats ytterligare i sin yrkesskicklighet.

Under en högtidlig ceremoni fick de två ta emot sitt certifieringsbevis i Stockholm den 25 januari.

Vi inom utbildning i Svalöv känner en stolthet över vad de åstadkommit och gratulerar till meriteringen.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun