Svalövs kommun

En vecka har nästan gått sedan bråket på Linåkerskolan

Nu har det nästan gått en vecka sedan bråket i fredags och det har varit lugnt på skolan under hela veckan.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Alla elever är tillbaka och vi genomför medlingssamtal med några elever för att undvika efterslängar eller vidare bråk.

Väktare kommer att finnas på skolan veckan ut och därefter beslutar vi om detta ska fortsätta.

Vi har påbörjat ett arbete tillsammans med ”Trygga skolan” för att få igång ett långsiktigt värdegrundsarbete. Detta samarbete kommer att fortgå en längre tid, vilket i sig kommer att innebära fler vuxna på skolan.

Det fanns ett rykte om att föräldrar uppmanats att hålla sina barn hemma, men vad vi sett är det endast ett fåtal föräldrar som gjort detta. Att hålla eleverna hemma är inget vi rekommenderar eftersom skolan och kunskaper är viktigt för eleven samt att de åter får komma in i vanliga rutiner så fort som möjligt.

Hälsningar,
Heléne Rosengren, rektor, och Marie Alemo, biträdande rektor på Linåkerskolan.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun