Svalövs kommun

Faddrar och fadderfamiljer sökes!

Svalövs kommun söker faddrar och fadderfamiljer till ensankommande ungdomar.

Svalövs kommuns logotype "Boet".

Vill du öppna ditt hem för en ensamkommande ungdom?
Just nu kommer många ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. De har av olika anledningar fått lämna sina familjer och hemländer och befinner sig i ett nytt land utan att ha stöd från sin familj eller något socialt kontaktnät.

Vi söker därför fadderfamiljer/faddrar som är nyfikna på att lära känna någon av de ungdomar och som vill dela med sig av sin vardag och sitt familjeliv och vara ett socialt stöd för dessa ungdomar.

De ensamkommande ungdomarna bor på något av våra HVB-boenden i Svalöv. En del av ungdomarna har fått uppehållstillstånd medan andra väntar på besked om de får stanna i Sverige. Trots en god omvårdnad på HVB-hemmet känner sig ungdomarna många gånger ensamma och villrådiga i det nya landet. Genom att få kontakt med en svensk familj är det lättare lära sig det svenska språket och att kunna komma in i det svenska samhället. Att ha en familj att kunna knyta an till ger ungdomarna en verklig bild av hur vardagslivet fungerar i Sverige. Det är de små sakerna som gör skillnad; att bli hembjuden på middags, att göra en enkel utflykt eller bara ha någon att umgås med ibland.

Omkostnadsersättning och arvode utgår.

Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta:
Dorota Ates, projektledare
Tel: 0418-470217

Om ensamkommande barn
Ett ensamkommande barn är ett barn som har flytt till Sverige på egen hand utan sina föräldrar. Barnen flyr från krig, våld och fattigdom.

Många utsätts under den långa flykten till Sverige för misshandel, fängslande och övergrepp av olika slag. Ensamkommande barn är dock inte bara offer; de har också resurser och egenskaper som gjort att de klarat av att hantera de risker de utsatts för. De har tagit ett stort ansvar under lång tid och är självständiga, handlingskraftiga och kompetenta.

I Sverige möter de ett nytt land, ett nytt språk och en ny kultur. För att kunna växa upp och bli en del av det nya landet behöver de stöd och hjälp. Din hjälp.

Din insats kan förändra en ungdoms liv!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun