Svalövs kommun

Parkeringsövervakning

Två dagar i veckan, på vardagar mellan klockan 07.00-16.00, sker parkeringsövervakning i Svalövs kommun.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Det är det upphandlade parkeringsbolaget Q-park som ombesörjer bevakningen och valet av dag som någon av våra tätorter får besök varierar från vecka till vecka. Avtalet gäller ett år och under våren ska detta utvärderas för att eventuellt förlängas.

Övervakningen av parkeringsbestämmelser sker i enlighet med gällande Lokala trafikföreskrifter gällande Trafiklagstiftning. Inledningsvis kommer varningslappar, i stället för böter, att sättas på bilar som bryter mot parkeringsbestämmelserna. Upprepas därefter överträdelsen så bötfälls fordonet. Längre ner på sidan finns taxor/avgifter som är beslutade av kommunfullmäktige.

Anledning till kontrollen är att upprätthålla trafiksäkerheten samt att parkeringsordningen, på sina håll, fått kritik från allmänheten i kommunen.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala Trafikföreskrifter (LTF) är särskilda trafikregler som gäller utöver de trafikregler som gäller enligt lag eller förordning.

Exempel på områden där lokala trafikföreskrifter kan tillämpas är:


  • Hastighetsbegränsning
  • Stopp- eller väjningsplikt
  • Förbud mot fordonstrafik
  • Förbud eller påbud att köra eller svänga i viss riktning
  • Förbud att parkera eller stanna

I Tranportstyrelsens rikstäckande databas kan du söka på lokala trafikföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster beslutade av Länsstyrelsen och Trafikverket.

Beslutade taxor vid överträdelse av bestämmelser i trafikordningen

Stannat eller parkerat fordon:LagrumAvgift/taxa (SEK)
På allmän plats inom tättbebyggt område3 kap § 48300
På gång- och cykelbana3 kap § 48600
Mot färdriktningen3 kap § 52600
På eller inom ett avstånd av 10 meter före ett övergångsställe3 kap §53600
I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från korsande körbanas närmaste ytterkant3 kap § 53600
I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.3 kap § 53600
För annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, ändamålsplats eller laddplats3 kap § 54600
För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag3 kap § 54600
Enligt noterad överträdelse som inte finns angiven ovan 600
   
Parkerat fordon  
Med något hjul utanför en upställningsplats eller annan markering, längre än 24 timmar i följd vardagar, utom vardag före sön- och helgdag, utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig och läsbar eller utan tiden på P-skivan eller motsvarande har ställts in enligt eller utan att angivelse är synlig och läsbar.3 kap § 49300
Framför en infart till en fastighet elelr så att fordonstrafik till eller från fastigheten västentligt försvåras3 kap § 55300
På huvudled3 kap § 55300
På en gågata eller inom ett gångfartsområde8 kap § 1600
Enligt noterad överträdelse som inte finns angiven ovan 300

Överträdelser av bestämmelser i Lokala trafikföreskrifter (LTF)

Stannat eller parkerat fordonLagrumAvgift/taxa (SEK)
Inom område där fordon inte får stanna eller parkeras 600
På plats där fordon inte får stanna eller parkeras 600
Enligt noterad överträdelse 600
   
Parkerade fordon  
Inom område där fordon inte får parkeras 600
På plats där fordon inte får parkeras 600
På fel sida enligt bestämmelser om datumparkering 600
Längre än tillåten tid 300
Utan att kvitto på avgift eller motsvarande är erlagd 300
Utan att P-skiva eller motsvarande använts/är synlig 300
Enligt noterad överträdelse 300

Publicerad: 2016-02-22

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun