Svalövs kommun

Svalövs kommun och socialchef går skilda vägar

Svalövs kommun och socialchef har enligt överens-
kommelse valt att gå skilda vägar.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Från och med den 29 februari slutar Susanne Rosenström, i enlighet med gemensam överenskommelse, sin anställning som socialchef i Svalövs kommun.

I väntan på en lösning för ny chef inom social omsorg är Susanne Persson tillförordnad socialchef.

– Nu arbetar och fokuserar förvaltningen med att lösa chefsfrågan inom social omsorg. På kort sikt tillsätts en tillförordnad chef, vilket är gjort, och för det längre perspektivet har vi påbörjat arbetet med att hitta en permanent lösning på tjänsten som socialchef, säger Kerstin Lingebrant, tillförordnad kommunchef.

För frågor, kontakta:
Fredrik Löfqvist, kommunchef
Tel: 0418-47 50 20
E-post

Birgitta Jönsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
Tel: 0418-47 50 18
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun