Svalövs kommun

IFO söker familjehem till en 14-årig flicka

Individ och familjeomsorgen i Svalövs kommun söker ett stabilt familjehem för en längre tids placering till en 14-årig flicka med diagnoser och därmed stort omsorgsbehov.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Vi ser gärna att den sökande har tidigare erfarenhet av att vara ett familjehem och att hemmet helst finns i Skåne. I familjehemmet bör det inte finnas tonårspojkar.

Uppdraget kräver till en början en hemmavarande vuxen, där kompensation för inkomstbortfall utgår.

Flickan är intresserad av sång och teckning och tycker om djur, särskilt hundar. Flickan säger själv att hon önskar ett familjehem där de vuxna är snälla och gärna hittar på saker tillsammans.

Familjehemmet får under uppdragets gång stöd och handledning samt ekonomisk ersättning utöver Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Välkomna att kontakta oss:

Katarina von Essen, familjehemssekreterare
E-post

Caroline Neset, familjehemssekreterare
E-post


Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun