Svalövs kommun

Information med anledning av uppgifter rörande kommunens personalchef

"Paul Ekelund har fortsatt förtroende i sitt uppdrag som personalchef".

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

I ett pressemeddelande ger den styrande koalitionen i Svalövs kommun information gällande uppgifter rörande kommunens personalchef. Här nedan följer pressmeddelandet i sin helhet. Det finna även för nedladdning längst ner på sidan.

Pressmeddelande: 2016-03-01
Styrande koalitionen i Svalövs kommun (S), (M), (L)

Info med anledning av uppgifter rörande kommunens personalchef


”Paul Ekelund har fortsatt förtroende i sitt uppdrag som personalchef”

Först vill vi klargöra att händelserna, under personalchefens tid som anställd i Tomelilla kommun var väl kända av politikerna som fattade beslut att anställa honom. I media kunde man läsa följande (HD 2008-05-08).

— Vi har beaktat och penetrerat detta, både med honom och folket som arbetat med och för honom i Tomelilla. Där blev en väldigt politisk turbulens som löstes genom att han slutade. Och han ska inte bli kommunchef här. Från sin tid som personalchef har han väldigt goda omdömen. Om han gjort ett misstag, jag säger om och inte att, så ska det inte belasta honom för resten av livet, kommenterar utskottets ordförande, tillika kommunalrådet, Leif Hägg (m).

Kommunalrådskollegan Karl-Erik Kruse (s) är inne på samma linje.

— Vi har funnit att han är en så pass god kandidat att han bör erbjudas jobbet. Vi kan ju alla råka ut för att gå skilda vägar från en arbetsplats, men det ska inte diskvalificera en för all framtid, säger Kruse.

Oppositionsrådet i Svalöv Christer Laurell (c) är lika enig han.

— Vi har fattat ett beslut och det står jag helt bakom.

Personalchefen tillträdde sin tjänst i Svalövs kommun 1 augusti 2008.

De avtal som nu är medialt aktuella är ramavtal. Dessa avtal kostar ingenting förrän de ansvariga verksamhetscheferna avropar på avtalet. Paul Eklund har slutit det ursprungliga ramavtalet från 2011-09-16. De verksamhetsansvariga cheferna avropar sen i enlighet med sina ekonomiska befogenheter. Krävs avrop rörande högre belopp skall de lyfta frågan till den nivå som har det ekonomiska mandatet.

I oktober 2013 överläts avtalet från företaget, Personal Direkt AB till företaget Lejonet & Partners AB, som vid tillfället drev Personal Direkt AB som ett underavtal på uppdrag från ägarna. I samband med detta övertogs ansvaret för avtalet om bemanning i Svalövs kommun som vid detta tillfälle inte löpt ut. Åtgärden är helt i överensstämmelse med praxis och strider inte mot LOU. Ursprungsavtalet föreskrev dock att åtgärden skulle godkännas av Svalövs kommun, vilket också skedde.

Efter att ramavtalet utvidgades att omfatta ett antal nya personalkategorier har inte avtalet nyttjats. Detta innebär att inga avrop har genomförts efter förlängningen och utökningen 2013-12-23. Denna förläggning och utökning har därmed inte kostat kommunen några pengar alls.

De första affärsrelationerna som nu kunnat styrkas med fakturor, mellan företaget Personal Direkt och Svalövs kommun förevar under 2007. Dock finns information om att det funnits en affärsrelation mellan Personal Direkt AB och Svalövs kommun som sträcker sig tillbaka till 2002. Så långt bak i tiden har dock inte aktuella undersökningar sträckt sig.

Kommunen har utbetalt belopp kopplat till fakturor som finns i kommunens arkiv, från företaget, nästan ett år innan Paul Eklund anställdes. Paul Eklund arbetade endast med att fortsätta en redan, sedan länge, ingången affärsrelation. Då kommunen var nöjd med de tjänster företaget levererade så var detta en naturlig åtgärd.

Sammanfattningsvis kan då konstateras att:

  • Personalchefens slutande av avtal har inte i sig belastat kommunen med kostnader. Detta har skett genom beslut av ekonomiskt ansvariga chefer.
  • Personalchefens förhållanden i sin anställning i Tomelilla kommun var väl kända vid anställningen i Svalövs kommun.
  • Affärsrelationen mellan, det i media aktuella företaget och Svalövs kommun var etablerat långt innan personalchefen anställdes. I media finns en olycklig koppling mellan affärsrelationen och personalchefen som person.
  • Personalchefen har fortsatt förtroende från Svalövs Kommuns ledning.

Birgitta Jönsson (S), Kommunalråd
Olof Röstin (M), Kommunalråd
Torbjörn Ekelund (L), Kommunalråd

Ladda ner pressmeddelandetPDF (pdf, 614.4 kB)

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun