Svalövs kommun

Företagsdialog i Kågeröd

Vilka näringslivsfrågor är viktiga för kommunens företag? Vilka frågor bör prioriteras och hur kan kommunen och företagen arbeta tillsammans? Detta var några frågor som diskuterades vid det första dialogmötet med näringslivsinriktning den 29 februari.

Katarina Borgstrand redogjör för hur arbetet med näringslivsfrågor sker idag.

Det var Katarina Borgstrand, kommunens näringslivs- och turismchef, som bjöd in företagarna till dialogmöte i Kågeröds församlingshem. Mötet är det första av totalt sex dialoger som kommer att arrangeras i kommunens respektive tätorter.

- Att kommunen bjuder in till dialogmöte är för att vi påbörjat arbetet med att revidera vår näringslivsstrategi och det är viktigt att vi får veta vilka frågor kommunens företagare tycker är viktiga och vad vi ska fokusera på. Vi vill också få igång en diskussion om hur vi tillsammans kan skapa ett bra företagsklimat i Svalövs kommun, säger Katarina Borgstrand.

Fötegarna diskuterar i grupp.

Vid mötet i Kågeröd deltog totalt 15 lokala företagare. Det var ett kreativt möte i positiv anda där många bra tankar och idéer lyftes. Mötet startade med att Katarina redogjorde för hur arbetet med näringslivsfrågor sker idag, om uppdraget från kommunens arbetsutskott att revidera strategin och om de två enkäterna, där en skickas till företagen och en annan till kommunens förtroendevalda. Därefter delades deltagarna in i två grupper och där man fortsatte att diskutera företagens viktigaste frågor. Frågor som företagarna poängterade var bland annat myndighetsutövningen, kommunens varumärke och möjligheten för företagen att hitta personal med rätt kompetens.

Nästa möte sker om knappt två veckor och då är det Svalövs tur att diskutera frågorna.

Vad tyckte deltagarna om mötet?
Magnus Öhrström från Ring Knutstorp poängterade att ”fler sådana möten behövs. Idag finns det knappt några aktiva företagarföreningar längre så detta möte var en chans för oss att prata med varandra och kommunen samtidigt”.

Peter Rehnström från Bullstofta gård tyckte att mötet ”var ett bra komplement till företagsfrukostarna”. Lotta Hofverberg från Värdshuset Tre stjärnor i Kågeröd höll med och la till: ”om ni i kommunen engagerar er så vill vi företag också engagera oss.

Återstående dialogmöten

  • Onsdag 16 mars – Svalöv, Kommunhuset, kl. 18
  • Torsdag 17 mars–Teckomatorp, Församlingshemmet, kl. 18.
  • Onsdag 30 mars – Billeberga, Församlingshemmet, kl. 18
  • Tisdag 5 april – Tågarp, Fritidsgården, kl. 18
  • Torsdag 7 april – Röstånga, Turistbyrån kl. 18

Anmäl gärna ert deltagande via e-post i god tid till Katarina Borgstrand.  

För ytterligar frågor, kontakta:
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
Tel: 0418-47 53 20
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun