Svalövs kommun

IFO söker familjehem till en snart 18-årig pojke

Individ och familjeomsorgen i Svalövs kommun söker ett stabilt familjehem för en längre tids placering till en snart 18-årig pojke med tidigare drogmissbruk.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Vi ser gärna att den sökande har tidigare erfarenhet av att vara ett familjehem samt har kunskap om missbruk och beroende.  

Pojken är intresserad av träning och av att ha en aktiv och meningsfull fritid. Pojken säger själv att han önskar ett familjehem där de vuxna gärna hittar på saker tillsammans.

Familjehemmet får under uppdragets gång stöd och handledning samt ekonomisk ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer.

Välkomna att kontakta oss:
Katarina von Essen, socialsekreterare
E-post

Caroline Neset, familjehemssekreterare
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun