Svalövs kommun

Ny trafikomläggning från december 2016

Visste du att tåget som passerar Teckomatorp och med riktning Malmö inte kommer att köra över Kävlinge efter tidtabellsomläggningen i december detta år?

Foto på ett Pågatåg.

Den nya trafiken kommer att gå över den så kallade Marieholmsbanan där just Marieholm fått en ny station. Tåget går sedan vidare över Eslöv mot Lund och där blir förmodligen nästa nyhet att stationerna mellan Lund och Malmö slopas för denna tur.

Denna förändring gör man från Skånetrafikens sida för att kompensera den tid som förloras genom att tåget går via Eslöv. Så i stort sett kommer resan till Malmö inte att ta längre tid än idag. Däremot kommer på och avstigning inte kunna ske i Kävlinge, Gunnesbo, Hjärup, Åkarp och Arlöv. Detta medför att pendlingsförutsättningarna förändras för tåget i Teckomatorp och för busslinjen 230.

I samband med detta är busslinje 200 satt under ”lupp”. Buss 200 är en ”enkelriktad” busslinje från Svalöv till Kävlinge på morgonen och som går i motsatt riktning eftermiddag/kväll. Den är i dagsläget inte någon succé gällande antal resenärer och Skånetrafiken överväger därför att lägga ner denna linje. Vid en eventuell nedläggning innebär detta i så fall, efter tidtabellomläggnngen i december, att det inte kommer finnas någon koppling mellan Teckomatorp och Kävlinge.

Svalövs kommun och Skånetrafiken kommer under året att träffas regelbundet för att bland annat diskutera trafiklösningar. Vi är därför tacksamma om ni har synpunkter och tankar som vi kan ta med oss till dessa möten. Skicka gärna era synpunkter via mejl och glöm inte att lämna era kontaktuppgifter för eventuell återkoppling.

För frågor och era synpunkter, vänligen kontakta:
Björn Svensson, verksamhetschef Fritid
Tel: 0418-47 50 30
E-post

Thomas Arnström, strategisk utvecklare
Tel: 0418-41 50 17
E-post

Britta Fremling, planeringsstrateg
Tel: 0418-47 50 19E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun