Svalövs kommun

Kartläggning för lyckad integration i skolan

Svalövs kommun har öppnat sin dörr för många nyanlända barn och ungdomar under det senaste året och det är en spännande tid för oss alla.

Introduktionsklass i svenska.

I skolorna jobbar vi kontinuerligt för att möta den nya situationen på bästa sätt. Våra elever får många nya kamrater som har helt andra erfarenheter med sig och alla får därmed möjlighet att se tillvaron ur nya – ibland väldigt annorlunda - perspektiv. Ibland går det lätt som en dans att känna sig välkommen och inkluderad i klassen och ibland måste skolpersonalen arbeta intensivt för att våra nyanlända elever ska komma in i såväl skolarbetet som kompisgänget.

Underlätta integrationen

För att underlätta integreringen i skolan för våra nyanlända elever har Skolverket tagit fram ett kartläggningsmaterial som ska hjälpa till med detta arbete, vilket sedan den 1 januari 2016 är lagstiftat. Denna kartläggning sker i tre steg.

Det första steget är: ”Ett första mottagningssamtal”. För detta har kommunen anställt en samordnare som träffar alla nyanlända barn och ungdomar och gör kartläggningens första steg, i vilket man undersöker vilka språk eleven talar, utbildningsbakgrund, intressen och förväntningar. Samordnaren fungerar som en länk mellan de asylsökande barnen, deras familjer eller familjehem samt mellan vårdcentralen och skolorna.

Det andra steget är: ”En kunskapsbedömning”. När samordnaren placerat ut eleverna på respektive skola, så sker det på skolan en kartläggning av skriftspråksanvändning på elevens starkaste språk samt hur elevens matematiska kunskaper ser ut. En speciallärare sköter kartläggningens andra steg. Utifrån dessa insikter fattar rektorn ett beslut om vilken åldersgrupp som eleven ska tillhöra. Den nyanlända eleven får en klasstillhörighet och börjar ganska omgående med vissa ämnen tillsammans med klassen, exempelvis bild, musik och idrott.

Det tredje steget är: ”En ämneskartläggning”. Den nyanlända eleven deltar efter hand i allt fler ämnen tillsammans med sin klass och då kan läraren göra en ämnesspecifik kartläggning. Med hjälp av ett särskilt material som finns på flera språk, kan läraren avgöra vad en elev kan inom ett visst ämne, exempelvis matematik. Många elever från Syrien har kommit mycket längre i sin matematikundervisning än vad klasskamraterna i den svenska skolan har gjort, och med hjälp av materialet kan läraren hitta rätt utmaningsnivå för våra nyanlända elever.

Integration på agendan

Svalövs kommun har fått ett rejält statligt tillskott i kassan för att finansiera de insatser som behöver göras för att på bästa sätt integrera de nyanlända i Sverige, i vårt samhälle och i våra skolor. På flera skolor har eleverna varit delaktiga i att komma med förslag på olika integrationsprojekt som ska gynna samarbete och förståelse mellan barn och ungdomar med olika kulturell bakgrund. Hur ska vi kunna förstå varandra och lära känna varandra på bästa sätt?

Svalöv kommer inom kort att anställa en integrationsansvarig som ska arbeta övergripande med dessa frågor tillsammans med skolorna, familjehemmen, föreningarna och privata initiativ. Det finns integrationspengar att söka bland annat för föreningar, så hör av er till Fritidschef Björn Svensson eller till Kulturchef Elisabet Viktorson om ni har tankar eller idéer om hur vi kan öka integrationen i vår kommun.

Frågor gällande förenings- och fritidsverksamhet, kontakta:
Björn Svensson, verksamhetschef Fritid
Tel: 0418-47 50 30
E-post

För frågor gällande konst- och kulturverksamhet, kontakta:
Elisabet Viktorsson, kulturchef
Tel: 0418-47 51 34
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun