Svalövs kommun

IFO söker jour- och familjehem!

Individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun söker stabila jour- och familjehem, för kortare eller längre tids placering.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Finns tid, engagemang och ett känslomässigt utrymme men också förmågan att sätta gränser?

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma hos sina föräldrar. Orsaken till detta varierar men gemensamt för dem alla är att de behöver välkomnas in i tryggheten hos en annan familj.

Samarbete med barnets biologiska föräldrar, socialtjänsten och andra berörda myndigheter ingår som en naturlig del i uppdraget. Vi erbjuder stöd i form av utbildning och handledning, både individuellt och i grupp. Ekonomisk ersättning utgår efter individuell bedömning.

Välkommen att kontakta kommunens familjehemssekreterare:
Katarina von Essen
E-post

Caroline Neset
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun