Svalövs kommun

Hastighetsomskyltning i Billeberga och Kågeröd

I enlighet med politiskt antagen hastighetsplan sänks bashastigheten i Billeberga och Kågeröd från dagens 50 km/h till 40 km/h.

Bild på Hastighetsskylt som visar den nya bashastigheten 40 km/h.

När startar omskyltningen?
Omskyltning startar runt den 20 april. På de gator där kommunen är väghållare, kommer arbetet att utföras av kommunen anlitad entreprenör och på de vägar, i huvudsak genomfartsvägarna, där Trafikverket är väghållare utförs omskyltningen av Trafikverkets entreprenör.

Sänkning av bashastigheten
Generellt kommer omskyltningen att innebära en sänkning av hastigheterna i kommunen. Undantag utgör områdena Hästbyn och Kråkebacken i Kågeröd där hastigheten idag är begränsad till 30 km/h. I samband med omskyltningen kommer hastigheten att begränsas till 40 km/h. Detta i likhet med övriga bostadsområden i Svalövs kommun.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun