Svalövs kommun

Kommunens skolor lyfte sig till plats 165 i senaste mätning!

Svalövs kommuns grundskolor klättrade ytterligare placeringar i Sveriges kommuner och Landstings senaste skolmätning. Vi har avancerat från plats 185 till plats 165.

Bild på framsidan till dokumentet "Öppna Jämförelse - Grundskolan 2016"

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen ett antal jämförelser mellan olika kommuner, bland annat i syfte att stimulera till analys av verksamheterna och för att man ska kunna lära av andra för att förbättra kvalitet och effektivisera arbetet.

Det sammanvägda resultatet för Svalövs kommuns samtliga skolor har stigit till placering 217 läsåret 2014-15 från placering 260 (av 290 kommuner) läsåret 2013-14. Om vi tittar enbart på de kommunala skolorna, har vi gått till plats 165 från plats 185 läsåret 2013-14.

– Det är mycket glädjande att våra kommunala skolor fortsätter att avancera i mätningen. Detta visar att vårt arbete med att förstärka kvaliteten i våra skolor börjar ge resultat, säger utbildningschef Kerstin Lingebrant.

SKL:s undersökning delar upp kommunerna i tre zoner: grön, gul och röd. 25 procent är gröna kommuner, de mest framgångsrika. 50 procent av kommunerna hamnar i gul zon, mellanskiktet, och 25 procent markeras som röda kommuner, vilket innebär att man måste jobba ännu hårdare på att förbättra sin kvalitet.

I förra mätningen, som avsåg läsåret 2013-14, låg Svalövs kommun nästan genomgående i röd zon. I år har vi förbättrat våra resultat så att vi hamnat i gul zon vad gäller våra årskurs 9-elevers genomsnittliga meritvärden som höjts från 191,6 poäng (plats 267) till 213,5 poäng (plats 183). Även andelen elever som är behöriga till praktiska och teoretiska gymnasieutbildningar har ökat. Våra årskurs 9-elevers betyg i matematik har ökat så där är vi ända uppe i grön zon. Bra jobbat där, Linåkerskolan!

– Sedan 2013 och fram till idag har vi utvecklat skolan i kommunen så att vi etablerat oss på en ny nivå. Nu ska vi säkra vår ställning för att ta avstamp mot ytterligare utveckling i framtiden. Målet är grön zon, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Öppna jämförelsen - Grundskola 2016 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun