Svalövs kommun

Gatubelysningen i Kågeröd!

Gatubelysningen i vissa delar av Kågeröd har under en tid varit ur funktion.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Det är Vattenfall som ansvarar för beslysningen och de har varit ute på plats under slutet av vecka 19 för att åtgärda felet.

Det har visat sig vara ett kabelfel och Vattenfall måste göra större insatser än vad man tidigare befarat. Detta arbete är påböjat, men de har i dagsläget ingen prognos på när felet är åtgärdat.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun