Svalövs kommun

Grattis Björkhäll till er Qualiscertifiering!

Det är med stor stolthet vi som nu kan berätta att Björkhälls förskola i Röstånga är Qualiscertifierad.

Bild på Björkhälls förskola i Röstånga.

Så kom då beskedet hur förskolan Björkhäll lyckats med sin första Qualiscertifiering. Skolan uppnådde 94 poäng och där gränsen för att bli godkänd ligger på 60 poäng. Stort grattis!

I mars fick Björkhäll besök av granskare från Q-steps kvalitetssäkringssystem*. Före besöket hade granskarna tagit del av det dokumentationsunderlag som förskolechefen tillsammans med sina medarbetare sammanställt. Under två dagar deltog granskarna i verksamheten och då genomförde de bland annat intervjuer med personal, föräldrar och förskolechef. Nu var det ”upp till bevis” att visa på verksamhetens kvalitet.

I Granskningsrapporten står det: gemensamt för förskolans alla starka områden är den systematik i arbetet som förskolechefen och pedagogerna har kombinerat med en samsyn i hur arbetet ska bedrivas. Det är en gedigen grund för förskolan att bygga vidare på.

Det är kommunens plan att samtliga förskolor och skolor ska genomgå en certifieringsgranskning, och vi hoppas och tror på fina resultat på samtliga enheter. Sedan tidigare är Garvarens förskola, Ekdungens förskola och Lunnaskolan i Kågeröd, Linåkerskolan i Svalöv, Kulturskolan samt Svalöfs gymnasium certifierade.

Läs rapporten i sin helhetPDF (pdf, 553.4 kB)


*Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Utifrån flera perspektiv ger Qualis en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun