Svalövs kommun

Åtgärder av kommunala lekplatser

För att uppfylla lagar och krav som ställs på dagens lekplatser och samtidigt möta medborgarnas behov så kommer vi under året att utföra olika åtgärder på våra kommunala lekplatser.

Foto på en av Svalövs kommunala lekplatser.

En del mindre lekplatser och lekredskap som inte möter dagens krav tas bort medan andra lekplatser kommer att rustas upp. Anledningen till åtgärderna är att slitaget på vissa ställen har varit hårdare än vad som förutsetts.

Nödvändigt att åtgärda lekredskap omgående
På grund av hårt slitage är det nödvändigt att ta bort en del lekredskap omgående. Projektering och översyn samt planering och beställning har påbörjats, men det tar dock tid innan leveranser och montering kan ske. Detta innebära att vissa lekplatser kommer att stå tomma eller ha begränsat med lekutrustning under tiden. En del lekplatser kanske inte kan påbörjas förrän till hösten.

Vi informerar på berörda lekplatser
Vi kommer att sätta upp information på berörda lekplatser efterhand som vi fattar beslut och påbörjar åtgärder. Årets åtgärder är en del av den totala upprustningen och utvecklingen som är planerad att pågå fram till 2020.

Lekplatsplanen
Svalövs kommun har tagit fram en lekplatsplan i syfte att skapa en helhetssyn gällande lekplatserna i kommunen både vad gäller underhåll, upprustning och utveckling på lång sikt. I planen ges en nulägesbeskrivning av lekplatsernas kondition och lekvärde, men också en beskrivning i form av en åtgärdsplan, som finns tillgänglig på vår hemsida. Lekplatsplanen är ett levande dokument som är tänkt att revideras vart femte år för att innehållet ska vara så aktuellt som möjligt. I skrivande stund är den redan på gång att revideras.

För frågor och funderingar, vänligen mejla:
Monika Nilsson, trädgårdsingenjör och projektledare, Gata & Park
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun