Svalövs kommun

Ännu fler lärare är Arete-meriterade!

Svalövs kommun har under innevarande läsår genomfört en stor satsning på professionell utveckling för att ytterligare vässa kompetensen hos våra pedagoger. Och många har antagit utmaningen och nu är fler lärare Arete-meriterade!

Foto på lärarena som mottog meritbeviset vid den högtidliga cermonin i Stockholm den 30 maj.

Vid en högtidlig ceremoni i Stockholm, den 30 maj, fick följande pedagoger emotta sitt meriteringsbevis (fr. v. i bild): Therese Skog, Heleneborgsskolan, Katarina Lundqvist, Midgårds skola, Karin Birath, Björkhälls förskola och Ingrid Leppänen, Parkskolan.

En meritering inom utbildningsorganisationen Arete innebär att lärarna utmanas att tydligt beskriva sin professionella förmåga och argumentera för varför och hur man väljer sina arbetsmetoder.

- Att tvingas tänka till om min egen undervisning och sätta ord på varför jag gör på ett visst sätt var jobbigt men bra. Genom att koppla mina tankar till teorier kan jag med säkerhet säga ”Därför gör jag så här. Och jag gör rätt!”, säger Katarina Lundqvist på Midgårds skola.

Man ska också knyta sina yrkesmässiga val och strategier till aktuella forskningsrön. Pedagogerna ska även samla bevis för sin förmåga genom elevutvärderingar, föräldraomdömen, rektorsutlåtande och genom att observeras i sin undervisning av både egna och externa observatörer.

Det är verkligen roligt att kunna berätta att utöver våra redan meriterade förstelärare, så har under året ytterligare 10 pedagoger, från förskola till högstadium, fått sin meriteringsportfölj godkänd.

Alla meriterade pedagoger hade inte möjlighet att resa till Stockholm, men vid en högtidlig ceremoni i huvudstaden på måndagskvällen den 30 maj, fick följande pedagoger från Svalöv emotta sitt meriteringsbevis: Therese Skog, Heleneborgsskolan, Katarina Lundqvist, Midgårds skola, Karin Birath, Björkhälls förskola och Ingrid Leppänen, Parkskolan.

Övriga pedagoger som också meriterat sig är Katinka Mellvig, Markus Friberg och Adam Williams på Linåkerskolan, Marie Persson och Christina Holmqvist på Lunnaskolan samt Yvonne Bengtsson på Ekdungens förskola.

Vi gratulerar dem och önskar dem lycka till i sin fortsatta professionella utveckling och i sitt dagliga arbete!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun