Svalövs kommun

Tribus - en början till integration

Tribus heter kommunens nyaste Hvb-hem, hem för vård eller boende, och hemmet öppnades i januari när 13 ensamkommande flyktingbarn flyttade in.

Foto på kommunens handledare på HVB-hemmet Tribus.

Fr. v. i bild: Joachim Håkansson, handledare, Louise Persson, 1:e handledare och Jenny Jensen, handledare.

På Tribus arbetar personalen tillsammans med ungdomarna för att på bästa sätt integrera dem i vårt samhälle och ”prio ett” för ungdomarna är att gå i skolan. Här har verksamheten ett nära samarbete med skolorna och arbetar motiverande med ungdomarna för att de ska gå till skolan och förstå vikten av detta.

– Skolan är jätteviktig i integrationsarbetet men vi har även sett en stor vinst med att arbeta för att ungdomarna ska vilja engagera sig i föreningslivet. Här har föreningarna mycket att erbjuda och goda förutsättningar för att medverka till en bra integration, säger Louise Persson, 1:e handledare på Tribus.

Några av vinsterna med att ungdomarna deltar i föreningsaktiviteter är att de blir mer självständiga, då de kommer bort från boendet och lämnar sin hemmiljö. De får också träna det svenska språket och skapar sig ett kontaktnät i och med att de träffar nya människor. Dessutom förbättras deras psykiska mående när de får utöva en aktivitet som de tycker om.

I dagsläget är det elva ungdomar från Tribus som är aktiva i olika föreningar och de sysslar med allt från styrketräning och fotboll till taekwondo. Föreningarna finns både i Svalövs kommun och på andra orter i Skåne. Killarna som tränar kampsport har under våren blivit graderade och deltagit i en bältescermoni. Några ungdomar har även deltagit i aktiviteter som föreningarna anordnat utanför de ordinarie träningstillfällena. En av ungdomarna på boendet har till och med fått en egen mentor som hjälper honom med träningen.

- Förutom att få ungdomarna att aktivera sig i samhället så arbetar vi på boendet också med att informera och lära ungdomarna om Sveriges kultur och historia genom att vi besöker olika miljöer och platser runt om i Skåne, berättar Louise Persson.

Ungdomarna har även fått utbildning och information i brandskydd samt lagar och förordningar. Detta har skett genom studiebesök på räddningstjänsten, där fysiska och teoretiska övningar genomförts, och genom att den lokala polisen varit på boendet och informerat. En lokalpolitiker har även varit på boendet och bland annat pratat med ungdomarna om demokrati, monarki och hur Sverige styrs. Personalen och ungdomarna arbetar också mycket med vårt samhälles sociala koder. Detta för att de på ett bra sätt ska kunna visa hänsyn och vänlighet samt förhindra missförstånd vid möten och kontakter som ungdomarna har i sin vardag.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun