Svalövs kommun

Eleverna lyfter sina resultat ytterligare!

Skolavslutningen är över och vi kan konstatera att våra elever lyckats ännu bättre i år än tidigare med sina studier.

Svalövs logotyp "Boet".

Hårt arbete ger resultat
Både årskurs 6 och 9 höjer sina meritvärden. Utbildningsverksamheten är riktigt glad över att det hårda arbetet med kompetensutvecklingsinsatser och systematiskt kvalitetsarbete bär frukt på ett så övertygande sätt och att det fortsätter på samma goda sätt. Planerna för fortsatta insatser under kommande läsår är redan i full gång.

– Jag är nöjd och stolt över Linåkerskolans prestation och ser fram emot resultaten om tre år eftersom årskurs 6 redan presterar så goda resultat. Särskilt glad är jag över det fina resultatet på Midgård och förbättringen på Parkskolan, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund.

Kommunens utbildningschef är också nöjd med verksamhetens arbete och med de fortsatt fina resultaten.

– Linåkerskolan utvecklas mycket positivt och det är roligt att det ihärdiga arbetet med Högre måluppfyllelse ger resultat, säger Kerstin Lingebrant.

Alla elever är våra elever
Vi vill att alla elever som går i Svalövs skolor ska prestera sitt allra bästa i så många ämnen som de mäktar med. Även om de bara får betyg i ett enda ämne, så vill vi notera denna framgång. Detta förhållningssätt får konsekvenser för vårt officiella resultat. Skolverkets sammanställningar av betygsstatistik från SCB omfattar samtliga, vilket innebär att elever som bara varit hos oss i några månader och därmed kanske bara fått något enstaka betyg, exempelvis i modersmål, ingår i meritvärdet. Eftersom Svalövs kommun proportionellt sett har tagit emot många nyanlända elever, så kommer det att få ett genomslag i sammanställningen av vårt meritvärde.

Vi är stolta med att ha lyckats bra med att inkludera våra nya barn i skolan
Många lärare har jobbat mycket hårt med förberedelseklasser och med inkludering i vanlig klass, och på Lunnaskolan har en förstelärare, Tina Persson, utsetts och hon har fått ett särskilt ansvar för att arbeta fram rutiner gällande kartläggning av kunskaper, skolstart och för att övergång till vanlig klass ska gå så smidigt som möjligt för våra nyanlända elever.

Redovisning av meritvärde
Nedan redovisar vi både meritvärdet för samtliga elever och meritvärdet exklusive de nyanlända eleverna, det vill säga elever som bott i Sverige mindre än fyra år (Skolverkets definition).

Jämförelser och rankinglistor kommuner emellan, är något som vi har att vänta oss i höst. Med anledning av ovanstående, så kommer kanske Svalöv att sjunka i förhållande till förra året. Det är därför viktigt att förstå bakgrunden till ett sådant eventuellt resultat, samt att inse att rankinglistor är relativa – om vi förbättrat oss, så har troligen andra kommuner också gjort det. Då kan vi hamna lågt i mätningarna trots att vi gjort stora framsteg.

Vi vill därför betona vikten av att se framgången hos våra elever utifrån dem själva: om elevernas resultat har stigit för att de själva arbetat hårt, så gläds vi för detta, alldeles oavsett om vi får låga siffror i förhållande till andra kommuner. Den egna utvecklingen är vårt fokus!

Trevlig sommar önskar Barn- och utbildning i Svalövs kommun!

Sammanlagt meritvärden i Svalövs kommunala skolor, vårterminen 2016

 Samtliga eleverExkl. elever som varit i Sverige mindre än fyra år
Årskurs 9 Meritvärde max 340 poäng 171,0224,9
Årskurs 6 Meritvärde max 300 poäng 217,5225,5

Meritvärden över tid, årskurs 9, Linåkerskolan

Meritvärdet t o m 2014 är beräknat på 16 betyg = max 320 poäng; fr o m 2014 är meritvärdet beräknat på 17 betyg (inklusive modernt språk eller modersmål) = max 340 poäng.

20112012201320142015
184,8197,1192,8198,5(16 betyg); 206,2(17 betyg)215,8

Meritvärden över tid, årskurs 6, Svalövs kommunala F-6-skolor

201320142015
201,2208,2212,0

Källa: Skolverket, SiRiS

För frågor, vänligen kontakta:
Kerstin Lingebrant, utbildningschef
Tel: 0418-47 50 35
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun