Svalövs kommun

Dämme i Snattabäcken tas bort

Jämnare vattenflöde och bättre vandringsförhållanden för fiskar. Därför tas dämmet bort.

Skriv alternativtext här...

Under vecka 26 utförs ett arbete med maskiner i Kågeröd. Det är ett dämme i Snattabäcken, som rinner längs med Kågerödslund, som ska tas bort.

Dämmet finns i bäcken en bit innanför Stenestadsvägen.

Anledningen till att man tar bort det är för att få en jämn vattenström och för att underlätta fiskars vandring uppströms.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun