Svalövs kommun

Kommunen vann i tingsrätten mot hemtjänstföretag

Tingsrätten gick på Svalövs kommuns linje. Kommunen hade helt rätt när den med omedelbar verkan hävde avtalet med hemtjänstföretaget Extramamman i början av september 2014.

Svalövs kommuns logotype "Boet"

Det privata företaget Extramamman stämde Svalövs kommun på sex miljoner kronor i skadestånd efter att kommunen hade hävt avtalet med företaget. Kommunen ansåg att företaget hade gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

I tingsrättens bedömning beskrivs att företaget ”underlät genom försummelse att utföra ett besök hos en brukare”. Händelsen anmäldes inte enligt gällande regler. Dessutom ska företaget ha ”uppmanat sin personal att lämna oriktiga uppgifter till kommunen i syfte att dölja händelsen”.

Genom sitt agerande har hemtjänstföretaget brutit mot det avtal som fanns med kommunen, menar tingsrätten.

Kommunens förtroende för firman rubbades. Dessutom har avtalsbrottet ”varit ägnat att drabba personer i en särskilt utsatt situation och varit av sådan karaktär att kommunen haft befogad anledning att befara framtida avtalsbrott”, skrivs det i tingsrättens dom.

Sammantaget har kommunen haft giltig grund för att häva avtalet.

-Vi är mycket nöjda med tingsrättens dom. Självklart är jag också glad att vi därmed slapp belasta vår budget med sex miljoner kronor, en ordentlig pengasumma som vi inte anser att vi är skyldiga att betala och som definitivt behövs bättre till annat, kommenterar Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Svalövs kommun.

Företaget ska nu ersätta Svalövs kommun för rättegångskostnaderna som uppgår till 546 875 kronor jämte ränta.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun