Svalövs kommun

Så vill kommunen utveckla näringslivet

En attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv, där det är gott att leva och verka. Så beskrivs målbilden i kommunens nyaste förslag till näringslivsstrategi, ett dokument som just nu är ute på remiss.

Katarina Borgstrand.

Katarina Borgstrand.

Det förslag till näringslivsstrategi för åren 2017-2022 i Svalövs kommun som nyss skickats ut till politiker och näringslivsorganisationer av olika slag, berättar om fokus på utveckling, samarbete över sektorsgränser, positiv attityd och en strävan att hela tiden röra sig framåt, uppåt.

Att utveckla näringslivet handlar inte bara om tätorterna, utan om hela kommunen. En del av vägen dit är utnyttjandet av den moderna teknologin, exempelvis bredband och kollektivtrafik.

- Till exempel när persontågen börjar stanna även i Svalöv och Kågeröd, kommer att betyda oerhört mycket. Fler invånare kan komma att flytta hit eftersom pendlingen underlättas, med fler invånare startas fler företag. Det blir lättare att rekrytera folk, eftersom personalen då har lättare att ta sig hit. När det gäller bredband så hoppas och tror jag att vi har det i hela kommunen om några år i alla fall. Många av våra företag finns på landsbygden och för att de ska kunna fortsätta finnas och utvecklas, så krävs teknologin. Allt hänger ju ihop! säger Katarina Borgstrand, Svalövs näringslivs- och turismchef.

Nyckeln till framgång, som också beskrivs i förslaget till näringslivsstrategi, är samarbete som sträcker sig över sektorsgränserna och en god dialog, inte bara i medgångar utan även i motgångar.

Kommunens sätt att hantera näringslivsfrågor generellt och företagarnas frågor specifikt, ska vara snabbt, proaktivt, rättssäkert och ha service i fokus.

Katarina Borgstrand hoppas att strategin ska vara färdigbearbetad för antagande i kommunfullmäktige i höst.

- Jag är jättenöjd med den hjälp och det stöd vi har fått från företagen inför arbetet med att ta fram strategiförslaget. De har svarat på enkäter, deltagit i dialogmöten och kommit med tips, idéer och förslag på vad vi behöver jobba med, vad som behövs prioriteras. Även politikerna har varit med och svarat på enkäter. Alla synpunkter och åsikter är guld värda att få in!

Den 30 september är sista dagen för remissinstanserna att lämna synpunkter.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun