Svalövs kommun

Nytt spillvattenledningsnät vid Parken

Ett nytt ledningsnät för spillvatten ska dras till åtta fastigheter i området Parken i Teckomatorp i höst.

Skriv alternativtext här...

NSVA och Söderåsens Miljöförbund har tagit fram en strategi för hur VA-frågan kan lösas på landsbygden i Svalövs kommun. Strategin antogs av kommunfullmäktige den 29 april 2013.

NCC kommer anlägga en ny trycksatt spillvattenledning och anslutning sker i Parkgatan, Teckomatorp. Varje fastighet kommer att få en LTA-station.

Arbetet startar den 19 september 2016 och beräknas vara färdigt i december i år.

Läs mer på NSVA:s hemsida genom att klicka härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun