Svalövs kommun

Bättre och bättre dag för dag

Det blev ungefär som hon hade tänkt sig. Fast mer. Monica Ingves har haft fullt upp sedan hon började som verksamhetschef för LSS i Svalövs kommun för ungefär ett år sedan.

Monica Ingves.

Monica Ingves.

När Monica Ingves tillträdde tjänsten som verksamhetschef för LSS i Svalöv förra året, kunde vi berätta att hon bland annat var ganska nybliven farmor.

Nu, när vi samtalar med henne om hur det första året varit, avslöjar hon att hon även hunnit bli mormor. Hon säger det med ett stort leende, det märks att det är skoj att ha barnbarn. Men, för Monica Ingves är det lika självklart vad hon ska svara på frågan om hur hon vill summera första året på jobbet i Svalöv:

- Jätteroligt!

Inte bara roligt, utan dessutom arbetsamt, spännande, turbulent. Samt tillfredsställande.

- Vi börjar kunna skönja en riktning mot att vi i verksamheten styr utvecklingen åt det håll vi vill styra den. Så här vill vi att LSS ska vara – det är ditåt vi är på god väg nu. Vi hanterar inte bara de akuta bekymren, utan kan tänka mer långsiktigt. Men också tillfredsställande för att jag har lärt mig någorlunda hur kommunen fungerar, alla systemen.

Hon poängterar också att en viktig del av jobbet, som gör det så kul, är att man här arbetar närmare politikerna, som hon anser har ett stort engagemang och intresse för de frågor hon och verksamheten driver.

- Det är också en utmaning förstås, för det betyder att jag måste vara duktig på att ge information och ge dem bra underlag för att förstå, för att i förlängningen kunna fatta kloka beslut.

Just nu gläds hon mycket åt det pågående arbetet med att skapa struktur, som innebär att verksamheten lägger ner kraft och energi på rätt saker vilket i slutändan ger ökad kvalitet och ökad självständighet för brukarna. Hela verksamheten ska vara med på detta.

Något annat hon gärna berättar om är att kommunen anslutit till en nationell satsning på kompetensutveckling inom LSS, där titeln vårdare byts till stödassistent och så införs titeln stödpedagog. Att få titeln stödpedagog ställer högre krav på utbildning än idag. En arbetsgrupp där medarbetare också är med, utarbetar hur det ska fungera i Svalöv.

- Jag ser ett sug efter möjligheten för personalen att utbilda sig, för den här nya tjänsten. Exakt vad uppdraget innebär är inte klart, förutom mer ansvar, men fortfarande är man en del av arbetsgruppen. Kommunerna får själva utforma hur det ska fungera, bland annat uppdraget för stödpedagoger. Vi hoppas kunna presentera ett förslag till hösten, säger Monica Ingves.

Målet med detta är att göra en nödvändig generell höjning av kompetensen inom LSS. Det är en långsiktig åtgärd, som Ingves hoppas och tror gagnar verksamheten i stort men även medarbetarna på ett mer personligt plan.

- Det finns så klart risker med detta också. När en medarbetare har gått utbildningen, och det kan ju göras på distans med stöd från oss på olika sätt, så hoppas vi ju att medarbetaren också ska vilja vara kvar hos oss. Och att andra, som gått utbildningen på annat håll, ska känna sig lockade att komma hit till oss. Vi hoppas det ska göra LSS i Svalöv mer attraktiv att arbeta i.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun