Svalövs kommun

Föräldrar tacksamma över barnens skolgång

En del av dem har knappt aldrig gått i skolan innan, inte deras föräldrar heller. Men, här hos oss i Sverige och i Svalövs kommun, får de nyanlända barnen lära sig både läsa, skriva och räkna. Att lära sig mer om samhällets oskrivna regler står också på deras dagliga skolschema.

Det är kul att leka med och lära känna andra barn.

Det är kul att leka med och lära känna andra barn.

Tina Persson har arbetat som lärare på Lunnaskolan i många år. Hon har även varit ett antal år på Ekdungens förskola i Kågeröd.

- Då när jag tog jobbet som lärare för de nyanlända barnen som kommer till Lunnaskolan, var det en flyktingkris i hela världen och jag gick och funderade på hur jag skulle kunna hjälpa till i allt detta. Och detta blev mitt sätt att hjälpa. Om jag kan ge dessa barn en bra start i Sverige så är det ju toppen, det känns otroligt meningsfullt, säger Tina.

Ett kvitto på att Tina och hennes kollegor på de andra skolorna gör ett bra jobb, är till exempel en flicka som gick ut nian på Linåkerskolan i juni. Hon har gått i svensk skola ett år och fick ett meritvärde på 207,5!

I Kågeröd startade det i november i fjol, då ett boende för nyanlända öppnade i Axelvold. Förberedelserna för att möta barnen i skolmiljön inleddes. I december kom de första två.

- Sedan har det strömmat till barn, nu när sommaren kom hade vi tretton skolbarn som gick i F-5-klasser. Under resans gång har vi även startat en förberedelseförskola. Där började sex barn i våras.

De nyanlända barnen får först träffa en samordnare, som skriver in dem och genomför ett kartläggningssamtal. Vilka tidigare erfarenheter och kunskaper har barnen, vilken är deras bakgrund och intressen, hur länge har de gått i skolan? Dessa och andra frågor försöker man få svar på för att kunna välkomna barnen på ett så bra sätt som möjligt i skolan.

När barnen även blivit hälsoundersökta på vårdcentralen, träffar Tina Persson samordnaren. Tillsammans planerar de in skolstart för respektive barn.

- När de kommer hit till skolan har vi en egen liten lokal, där de är de allra första dagarna, det ger extra trygghet. Successivt slussas de ut i en klass. Hos mig lär de sig rutiner, regler och normer, vad gäller på rasten, i matsalen och på bussen. Och så tränar de svenska.

Även Tina Persson gör en kartläggning innan barnen placeras i klass – av språknivå på deras modersmål, samt mattekunskaper. Hela processen, från inskrivning till klass, är åtta veckor.

- Jag har väldigt god kontakt med alla, både dem som jobbar på boendet och föräldrarna. Föräldrarna tycker det är så bra att barnen får gå i skolan, för en hel del av dem har det varit si och så med skolgången i hemlandet.

Den största utmaningen i jobbet är, tycker Tina, att hitta den tid som behövs för att all planering ihop med läraren och studiehandledaren – som tolkar – ska fungera. De har ett gemensamt ansvar för barnen och behöver ha goda samtal.

- Roligast är helheten, att organisera så att alla är på rätt plats och i rätt tid och har rätt material att arbeta med. Och så känner jag att jag gör skillnad. Det är så viktigt för mig.

Publicerad:

Sidansvarig: Anna Söderquist

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun