Svalövs kommun

Samverkansavtal behövs för positiv utveckling

Inför trafikstarten 2020 presenterar Trafikverket och Region Skåne förändringar för ombyggnationen av stationen i Teckomatorp samt tågtrafikeringen på Söderåsbanan och Lommabanan. För att säkra en positiv utveckling av såväl kollektivtrafik som stationsombyggnad, vill Svalövs kommun att ett särskilt samverkansavtal tecknas.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Trafikeringen av Söderåsbanan och utvecklingen för Teckomatorps station är en fråga som ägs av Trafikverket och Region Skåne. Men då deras nya förslag avviker från tidigare presenterat upplägg så anser Svalövs kommun att det är av vikt att upprätta ett kompletterande samverkansavtal.

Av det PM (daterat 2016-06-15) som Trafikverket och Region Skåne skickat ut, kan Svalövs kommun konstatera att det endast kommer att anläggas en ny plattform på stationen i Teckomatorp, vilket innebär att stationen anpassas för tvåtågsmöte 2020. Den tidigare avsikten var att stationen skulle anpassas för ett framtida fyrtågsmöte med halvtimmestrafik på sträckan Åstorp-Malmö.

Svalövs kommun anser att det är olyckligt, utifrån framtida behov av välfungerande kollektivtrafik, att den ursprungliga lösningen inte realiseras 2020.

– Inom politiken har vi lagt mycket kraft på att nå enighet för att få fram ett bra beslutsunderlag för stationsutformning i Teckomatorp. Vi menar att det är angeläget att redan nu planera för genomförandet av ombyggnationen för fyrtågsmöte 2028, säger kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S).

Som kompensation för den nya tvåtågslösningen vill Trafikverket och Region Skåne, inför trafikstarten om fyra år, införa halvtimmestrafik på sträckningen Malmö-Åstorp. Där kommer hälften av turerna mellan Teckomatorp och Billesholm att ske med buss. Denna förändring görs i väntan på en slutlig fyrtågslösning 2028, som enligt ambitionen också inkluderar halvtimmestrafik samt gångbro mellan alla plattformar på Teckomatorps station.

Svalövs kommun har med anledning av PM:et översänt en skrivelse till Trafikverket och Region Skåne där man föreslår att parterna upprättar en gemensam överenskommelse för ytterligare samverkan. En samverkan som på bästa sätt gynnar en positiv utveckling av kollektivtrafiken och infrastrukturen i Teckomatorp och i Svalövs kommun.

– Vår avsikt med samverkansavtalet är att vi tillsammans tydliggör parternas gemensamma inställning till framtida trafikeringsupplägg och den framtida utbyggnaden av Teckomatorps station. Vi föreslår också att ett antal utredningsprojekt tas upp och där parterna behöver samverka för en positiv utveckling som på bästa sätt gynnar kollektivtrafiken och Teckomatorp som ort, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun