Svalövs kommun

Biblioteket i Teckomatorp öppnar den 1 september

Tyvärr måste vi meddela att Teckomatorps bibliotek inte kommer att öppna den 15 augusti som tidigare angivits. 

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Som kompensation blir det en extra festlig återinvigning torsdagen den 1 september 16:00 - 19:00. Detaljer kring återinvigningen kommer längre fram

Varmt välkomna den 1 september!

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun