Svalövs kommun

Skötsel av nya gång- och cykelbanan i Kågeröd

Kommunen får många samtal från medborgare som undrar varför inte gräset längs med nya gång och cykelbanan i Kågeröd klipps. Vi vill därför informera om att kommunen ännu inte övertagit området från Trafikverket.

Skriv alternativtext här...

Trafikverket kommer att överlämna ytorna till Gata och Park så fort dessa är godkända vid besiktning. Eftersom ytorna ännu inte uppfyller krav enligt kontrakt kommer det minst att dröja ytterligare ett par månader innan vi tar över skötseln.

Kommunen har ställt krav på att gräset ska vara etablerat innan övertagandet sker, vilket innebär att det inte ska förekomma den mängd ogräs som idag samt att entreprenören ska transportera bort skräp och massor från arbetsområdet.

Vi kan därför bara beklaga att det ser ut som det gör under tiden.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun