Svalövs kommun

Vem äger marken och vem ansvarar för skötseln?

På Gata och Park får vi in synpunkter och klagomål på skötseln av gångstig längs tågbanan i Billeberga. Den större delen av denna stig tillhör inte kommunen och vi kan därför inte ta ansvar för skötseln.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Den del som ägs av kommunen har varit svår att ta hand om, eftersom Trafikverket inte har beskurit sina buskage och träd. Vår entreprenör har därför inte haft möjlighet att köra in med sina maskiner och klippa gräset längs stigen. En del av gångstigen är på Trafikverkets mark och en del är på privat mark.

I bilden nedan syns gångstigen som prickar. Den del som är rödmarkerad och går längs med gångstigen är Trafikverkets mark. Den ljusgult markerade ytan är kommunens mark och den sköts av extern entreprenör. Gulrandig och rosarandig yta är uthyrd med nyttjanderätt.

(Klicka på bilden för större upplösning)

Vi på gata park har flera gånger framfört medborgarnas och våra åsikter angående skötseln av Trafikverkets yta och vi hoppas på åtgärd snart.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun