Svalövs kommun

Återställning av vägar efter fiberdragning

Sedan vecka 32 är entreprenörerna igång med återställning av vägar i de orter där fiberdragning är klar.

Asfaltering av gata.

Det som prioriteras är återställningen av övergrävning, det vill säga där grävmaskinen korsat en väg. Den permanenta asfalteringen sker dock tidigast tre månader efter det att ett schakt fyllts med massor. Detta för att över tid undvika framtida sättningar i asfalteringen.

Vid starkt trafikerade vägar så läggs ibland kallasfalt istället för vanliga massor av grus. Detta då grusmassor ganska snabbt tenderar att röras upp ur det grävda schaktet. Slutligen ersätts kallasfalten vid den permanenta återställningen med den ordinarie varma asfaltsbeläggningen.

Att till exempel permanent återställa med asfalt efter en vecka är alltså inte önskvärt för bästa slutresultat av det kommunala vägnätet.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun