Svalövs kommun

Ny lag ska göra det lättare att ta sig ur skuldfällan

Från och med den 1 november ska det bli lättare att ansöka om skuldsanering. Då börjar en ny lag att gälla som innebär att fler kan beviljas skuldsanering och att det ska gå snabbare att bli kvitt sina skulder.

Bild på kreditkort och pengar.

Skuldsanering för privatpersoner

För den som är överskuldsatt och inte bedöms kunna betala av sina skulder kan skuldsanering vara en väg ut ur den onda cirkeln. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt, vanligtvis över en femårsperiod. Eventuellt resterande skuld

– Många överskuldsatta som finns hos Kronofogden skulle beviljas skuldsanering om de bara ansökte om det. Men en del har dragit sig för det eftersom de tyckt att ansökningsförfarandet har varit krångligt, säger Lennart Bossen, budget- och skuldrådgivare i Svalövs kommun.

Med den nya lagen blir det lättare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden får utredningsansvaret att ta reda på information om de skulder som finns. Som det ser ut i dag måste den enskilde sköta arbetet med att hämta in information om skulderna själv, oftast med stöd av kommunens budget- och skuldrådgivare. Den som ansöker om skuldsanering enligt den nya lagen ska bara behöva ange ungefärligt skuldbelopp.

Den nya lagens syfte

Den nya lagen syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. Tiden för saneringen ska kunna kortas om det finns särskilda skäl som talar för det, såsom exempelvis familjesituation, ålder eller hälsoläge. Dessutom ska den skuldsatta ha en betalningsbefrielse med totalt nästan ett år under skuldsaneringstiden, då juni och december blir två betalningsfria månader.

– Jag tycker att den nya lagen är bra. Många skuldsatta mår fysiskt och psykiskt dåligt och att bli kvitt sina skulder gör att de får en ny chans i livet, säger Lennart Bossen.

Skuldsanering för företagare

Den 1 november träder även en ny lag om skuldsanering för företagare i kraft (F-skuldsanering). Den är till för de överskuldsatta personer som är eller har varit engagerade i näringsverksamhet.

F-skuldsaneringslagen syftar bland annat till att förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige genom en minskad ekonomisk risk med företagandet.

– Det handlar dock bara om skuldsanering för den fysiska personen, enskild näringsverksamhet. Det är alltså inte företaget som skuldsaneras, säger Lennart Bossen.

Även närstående, till exempel make och sambo som blivit överskuldsatta främst på grund av näringsverksamheten, till exempel genom borgensåtaganden, kan få F-skuldsanering. Betalningstiden för företagare är tre år, utan betalningsfria månader.

Kontaktperson:
Lennart Bossen Budget- och skuldrådgivare i Svalövs kommun
Tel: 0418-47 50 79E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun