Svalövs kommun

Ny tillförordnad kommunchef är utnämnd

Vid kommunstyrelsens möte den 12 september beslutades att Kerstin Lingebrant utses som tillförordnad kommunchef i Svalövs kommun från och med den 1 oktober.

Kerstin Lingebrant, nu tillförordnad kommunchef.

Bakgrund till detta är att nuvarande kommunchef, Fredrik Löfqvist, slutar sin tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster den 30 september för att börja som teknisk chef i Svedala kommun.

I avvaktan på att en ny kommunchef är rekryterad så är det vår nuvarande utbildningschef, Kerstin Lingebrant, som tillträder tjänsten som tillförordnad kommunchef.

- I väntan på att vi har en ny kommunchef på plats så är vi inom politiken överens om att detta är en bra lösning. Kerstin är erfaren och har goda kunskaper om våra olika verksamheter, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I samband med att Kerstin Lingebrant är tillförordnad kommunchef så kommer vår särskolechef Roland Tufvesson att övergå i rollen som tillförordnad utbildningschef.

- Roland har en stor erfarenhet och ett stort förtroendekapital i organisationen och jag ser fram emot att arbeta ihop med honom de kommande månaderna, säger utbildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun