Svalövs kommun

Nu är det rankningarnas tid!

Lärarnas riksförbund presenterade härom dagen sin årliga rankning över Sveriges kommuner som skolkommun. Vilka kommuner gör ett gott jobb och vilka behöver bli bättre?

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

I den läser vi att Svalövs kommun har höjt sig 18 steg: från plats 270 till plats 252. Således en rörelse i rätt riktning, men fortfarande en låg position utifrån de 290 kommuner som jämförs.

Hur ska vi förstå dessa siffror?

Basen för undersökningen är de elever som går i samtliga skolor i kommunen, det vill säga Linåkerskolan, Svalövs Montessori samt Blichers friskola. Det är glädjande att kunna konstatera att Linåkerskolan de senaste åren stadigt höjt meritvärdet för sina avgångselever. Även Svalövs Montessori har höga meritvärden. Då Blichers friskola vänder sig till elever som har särskilda utmaningar i skolarbetet, är det inte konstigt att deras meritvärde ligger förhållandevis lågt, vilket därmed påverkar kommunens gemensamma snitt negativt.

I de två mätvärden som handlar om lärarlöner och resursanvändning, så ligger Svalöv högt: på plats 112 vad gäller löneläge respektive plats 82 för resursanvändning. Det sista är extra intressant eftersom vi för närvarande arbetar med att utveckla en modell för utjämning mellan skolorna vad gäller elevernas socioekonomiska situation. När denna modell är implementerad, tror vi att vi kommer att höja våra siffror också inom området likvärdighet (där vi för närvarande ligger lågt), det vill säga vi kommer att utjämna skillnaderna mellan skolorna inom kommunens gränser.

Vad gäller lärartäthet så ligger Svalöv på plats 260, en något förvånande siffra med tanke på senare års ökade rekrytering. Det ska förstås som att siffrorna som ligger till grund för denna rapport kommer från läsåret 2014-15. Under läsåret 2015-16 rekryterades många nya pedagoger men också annan personal som anställts för att avlasta lärarna med exempelvis administration och rastvaktande. Denna förstärkning kommer att visa sig i nästa års ranking.

Emma Lejsne skriver i Sydsvenskan den 13 september om att rankningar gjorda av intresseorganisationer måste läsas med en nypa salt. Lärarnas riksförbund vill återförstatliga skolan, vilket gör att fokus i deras undersökning ligger på exempelvis resurstilldelning, resursanvändning och lärarbehörighet. Lärarförbundet, vars undersökning publiceras 3 oktober, har ett annat fokus. De vill använda rankingen som ett inspel i diskussionerna om bland annat lärarnas arbetsvillkor, varför de har med en variabel i sin undersökning, som handlar om de fackliga företrädarnas syn på kommunen som samarbetspartner.

Vi ska också minnas att relativa undersökningar per definition är svåra att utgå ifrån: om Svalövs kommuns insatser och utvecklingsprojekt för att öka måluppfyllelse hos våra elever har lyckats, så är vi mycket nöjda utifrån vårt utgångsläge. Men vi är givetvis inte den enda kommun som jobbar för att höja våra resultat. Med andra ord: eftersom undersökningarna är relativa, så måste någon ändå hamna sist, även om vi internt har utvecklats och förbättrat oss mycket.

Därför är det viktigaste mätinstrumentet för att se om vår kvalitet förbättras och våra skolor utvecklas, vårt eget systematiska kvalitetsarbete, vilket redovisas i våra årliga Kvalitetsrapporter. Dessa beskriver i detalj Svalövs kommuns enskilda skolors insatser, framgångar och framtida förbättringsplaner. Läs dem på skolornas respektive hemsidor! I november kommer en kommunövergripande Kvalitetsrapport att finnas på kommunens hemsida. Trevlig läsning!

Ladda ner hela undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För eventuella frågor, vänligen kontakta:
Maria Lundström
Utvecklingsstrateg, utbildningssektorn
E-post

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun