Svalövs kommun

Kommunfullmäktige bjöd in till informations- och frågestund!

På måndagskvällen den 24 oktober var allmänheten välkommen att ställa frågor till ansvariga politiker, chefer och tjänstemän inom kommunens olika verksamheter.

Skriv alternativtext här...

Det var kommunfullmäktige som bjöd in och arrangemanget ägde rum i fullmäktigesalen i kommunhuset. Upplägget för kvällen var cafébordsdiskussion och där ansvariga politiker samt tjänstemän från kommunledning, samhällsbyggnad, social omsorg samt utbildning fanns på plats.

Foto på Inge Börjesson från Svalöv.

Inge Börjesson, Svalöv.

Till mötet kom ett trettiotal medborgare för att diskutera och ställa frågor. En av besökarna var Inge Börjesson från Svalöv. Inge har bott i kommun sedan 1974 och han var nöjd med kvällen.

Det var många frågor som diskuterades under kvällen och på Inges lista fans specifikt tre frågor: skadeståndsmålet gällande vindkraft, tekniska frågor gällande skötsel av gata och park samt beläggningsarbete.

– Ja, jag har fått svar på mina frågor. Till exempel så fick jag svar på min fråga att det är skattepengar som betalt skadeståndet i vindkraftsärendet. Överlag är jag som sagt nöjd med upplägget och att jag fått svar på mina frågor, säger Inge Börjesson.

Det var Karl-Erik Kruse (S), kommunfullmäktiges ordförande, som bjöd in och välkomnade till informations- och frågestunden. Det är andra gången i ordningen som man använder sig av upplägget cafébordsdiskussion. Ett upplägg som medför att fler kan komma och ställa frågor och delta i diskussionerna som uppstår runt borden. Karl-Erik var mycket nöjd med kvällen och kände att det har varit en bra dialog mellan medborgare och kommun.

Foto på Karl-Erik Kruse, kommunfullmäktiges ordförande.

K-E Kruse, KF:s ordförande.

- Ja, jag är nöjd och jag blev också mycket glad när jag kom hit och såg att medborgare redan satt och väntade på att mötet skulle komma igång. Detta tyder på att vi har etablerat ett arbetssätt där våra kommuninvånare vet hur upplägget fungerar, säger Karl-Erik.

Vilken fråga var det som du fick flest gånger under kvällen?

– För min del har jag mest bollat vidare frågorna till våra sakkunniga inom våra olika verksamheter. Men mitt intryck under kvällen är att de frågor som är mest frekventa är de som rör samhällsbyggnadsområdet. Det är gatubelysning, vägar, byggnation och grönytor, berättar Karl-Erik Kruse.

Ett av uppdragen för Kommunfullmäktiges presidium är att hitta vägar för att föra en dialog och diskussion med kommuninvånarna och ambitionen är att minst en gång om året arrangera en frågestund för allmänheten.

– Ja, minst en gång om året ska vi genomföra en frågestund och syftet är att minska anståndet mellan beslutsfattare och medborgarna genom dialog. Jag vill också passa på att tacka alla medborgare, politiker och tjänstemän som medverkade idag, avslutar Karl-Erik med.

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun