Svalövs kommun

Hur motverkar vi våldsbejakande extremism?

Rörelser, ideologier eller sociala miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål brukar kallas för våldsbejakande extremism.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Högerextremister, den autonoma vänstern, den extrema islamismen. Så olika – men ändå med en hel del gemensamma nämnare.

Den viktigaste gemensamma nämnaren är att de inte räds att använda våld för att uppnå sina syften och uttrycka sina åsikter. Människor som brukar våld för att övertyga andra om en viss ideologi är ett direkt hot mot demokratin. Och demokratin, den måste vi värna!

Den nationella samordnaren mot extremism är ett gemensamt organ vars huvudsakliga syfte är att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå, för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Samordnaren ska också arbeta för att utveckla förebyggande metoder som vi kan använda för att motverka extremismen.

Ett led i detta är exempelvis att varje kommun har en kontaktperson gentemot samordnaren. Efter att Svalövs kommuns handlingsplan för våldsbejakande extremism antogs i kommunfullmäktige den 31 oktober så är det vår IFO-chef, Mikael Lindberg, som är kommunens kontaktperson gentemot den nationella samordnaren.

– Detta är ett jätteviktigt uppdrag, eftersom det handlar om att värna demokratin som vårt samhälle grundar sig på. Vi är inte förskonade i Svalövs kommun, här har vi sett en del exempel på våldsbejakande extremism genom affischer och flygblad, säger Eva Lövbom, räddnings- och säkerhetschef.

En handlingsplan för hur Svalövs kommun ska ta sig an frågan om våldsbejakande extremism, har utarbetats av en arbetsgrupp som består av representanter från polisen, skolan, socialtjänsten, flyktingsamordnare, fritid- och kultursidan och räddningstjänsten.

- Grundbulten i handlingsplanen är utbildning. Nyckelpersoner ska få en djupare utbildning i hur man identifierar problemet och hur man förebygger det, men vi vill också utbilda brett till exempel inom skola och socialtjänsten. Kommunens tjänstemän generellt och våra förtroendevalda, och föreningslivet, kommer också att erbjudas utbildning, säger Eva Lövbom.

Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Redan idag bedriver kommunen en del förebyggande arbete i egen regi, men även i samverkan med andra aktörer. Arbete sker på både generell nivå och gentemot utvalda målgrupper och individer. Skolans värdegrunds- och integrationsarbete är ett exempel på förebyggande arbete i frågan.

– Det är jätteviktigt att detta arbete fortsätter, säger Eva Lövbom.

Vill du veta mer - eller känner oro?
Har du exempelvis en vän eller släkting, som du misstänker ägnar sig åt våldsbejakande extremism eller är på väg in i en sådan miljö?

kommunens hemsida hittar du information om vilka kontakter du kan vända dig till här i Svalövs kommun. Du kan också ringa till 020-100 200 som är det nationella nödnumret för dessa frågor. Här finns länkar till den nationella samordnarens hemsida.

Text: Anna Söderquist

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun