Svalövs kommun

Skolorna i Svalövs kommun avancerar ytterligare i skolrankningen Öppna jämförelser!

Svalövs kommuns grundskolor klättrar ytterligare placeringar i Sveriges kommuner och Landstings senaste skolmätning. Vi har avancerat från plats 165 till plats 127.

Svalövs kommuns logotyp "Boet".

Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar årligen så kallade öppna jämförelser mellan olika kommuner, bland annat i syfte att stimulera till analys av verksamheterna och för att man ska kunna lära av andra för att förbättra kvalitet och effektivisera arbetet.

Det sammanvägda resultatet för Svalövs kommuns samtliga skolor, kommunala och friskolor, har stigit till placering 209 läsåret 2015-16 från placering 217 (av 290 kommuner) läsåret 2014-15. Om vi tittar enbart på våra egna kommunala skolor, har vi avancerat till plats 127 från plats 165 läsåret 2014-15.

– Svalövs kommun har avancerat i samtliga mätningar som görs för skolan, både i Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds mätningar som tidigare redovisats, men nu också i SKL:s Öppna jämförelser. Denna trend bekräftar att vi är på rätt väg med vårt omfattande kvalitetsförbättringsarbete, säger tf utbildningschef Roland Tufvesson.

SKL:s undersökning delar upp kommunerna i tre zoner: grön, gul och röd. 25 procent är gröna kommuner, de mest framgångsrika. 50 procent av kommunerna hamnar i gul zon, mellanskiktet, och 25 procent markeras som röda kommuner, vilket innebär att man måste jobba ännu hårdare på att förbättra sin kvalitet.

I årets mätning ligger Svalövs kommun genomgående i gul zon, från att för ett par år sedan legat huvudsakligen i röd. Vi är till och med uppe i grön zon vad gäller antal elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesförberedande program, när hänsyn tagits till våra socioekonomiska förutsättningar. Här vill vi ge en stor eloge till vår högstadieskola, Linåkerskolan, för ett bra arbete.

– Sedan 2013 har vi arbetat målmedvetet med utvecklingsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser för personalen på våra skolor, och detta har inneburit att vi stabilt har förankrat oss på en högre nivå. Men vi är inte nöjda! Vi vill bli ännu bättre - målet är grön zon, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).

För frågor, vänligen kontakta:
Maria Lundström, utvecklingsstrateg utbildning
Tel: 0418-47 54 78
E-post: maria.lundstrom@svalov.se

Publicerad:

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun